لیست قیمت نردبان کابل

لیست قیمت انواع نردبان کابل

توضیح : قیمت نردبان ها به ريال و بر اساس شاخه دو متری و دیواره 6 سانت و 7 پله میباشد.
سایز نردبان کابل ضخامت 1/25mm ضخامت 1/5mm  ضخامت 2mm
عرض 5 سانت 80000 93000 123000
عرض 10 سانت 103000 123000 160000
عرض 15 سانت 126000 150000 199000
عرض 20 سانت 150000 180000 238000
عرض 25 سانت 174000 209000 277000
عرض 30 سانت 159000 190000 254000
عرض 40 سانت 174000 297000 395000
عرض 50 سانت 208000 248000 330000
عرض 60 سانت 243000 290000 383000
Call Now Button
× چت واتساپ